21. sep, 2014

Er ikke norsk vannkraft billigere enn svensk vindkraft?

"I utgangspunktet er den det. Grovt sett koster det 4 kroner per kWh å bygge norsk vannkraft, mens vindkraft koster vel 5 kroner per kWh (total investeringskostnad delt på årlig produksjon i et normalår). I tillegg har vindkraft kortere levetid og høyere årlige driftskostnader. Men en tilleggsskatt på norsk vannkraft (grunnrenteskatten), og muligheter for rask skattemessig avskrivning av svensk vindkraft, motvirker de økonomiske fordelene til norsk vannkraft", sier CICERO-forsker Kristin Linnerud.

Se THEMA-rapport om skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon. På oppdrag fra Energi Norge, mai 2012.

 

http://www.t-cg.no/userfiles/THEMA_R-2012-10%20Skattemessige%20avskrivninger%20for%20kraftproduksjon.pdf