21. sep, 2014

Global oljeetterspørsel lavere enn først antatt

www.tu.no

TU 13.08.14.