21. sep, 2014

Svensk vindstøtte i strid med EU-regler

www.energinorge.no

Energi Norge overleverte i forrige uke en juridisk utredning til svenske myndigheter som konkluderer med at ordningen med elavgiftsunntak for egenprodusert svensk vindkraft strider mot EUs statsstøtteregler. Ordningen burde derfor fjernes, mener Energi Norge.

Nyheter Energi Norge 28. august 2014.