8. jun, 2014

Klima- og energirammeverket 2030

www.regjeringen.no

Status:
Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram forslag til nytt klima- og energirammeverk for perioden fra 2020 til 2030. Det ble samtidig lagt fram en konsekvensutredning og en rapport om energipriser og -kostnader. Første del av arbeidet med nytt rammeverk var Grønnboken om klima og energi for 2030, som ble lagt fram i mars 2013. Deretter fulgte en bred debatt om EUs energi-, industri-, og klimapolitikk. Forslaget til nytt klima- og energirammeverk ble drøftet på miljøministermøtet den 3. mars 2014 og energiministermøtet den 4. mars 2014, før stats- og regjeringssjefene drøfter pakken på møtet i Det Europeiske Råd 20.-21. mars 2014.