31. mai, 2014

Stabilitet mindsker omkostninger ved den danske energipolitik

www.windpower.org

Debattinnlegg Vindmølleindustrien 2. mai 2014.