29. jan, 2015

Helikopter-strålen är nya vapnet mot isen

www.nyteknik.se

En het vattenstråle smälter snabbt bort is från rotorblad. Den nya metoden är en av flera innovationer som ska säkra elproduktionen i vintriga vindkraftsparker.

En svensk kommentar: «Vad hjälper det? Nästa minut kan rotorbladen vara belagda igen med oljud som följd och efter ett tag tjocka isbeläggningar. Hur har dom tänkt avisa själva tornen? Det blir isbeläggning även på dessa och vid stark vind kan is på tornen om den lossnar flyga iväg uppemot 200 m. Jag tror att vinterproblemen blir omöjliga att knäcka. Ett resultat är att allemansrätten är ockuperad av vindkraften. Arealen uppgår till minst 50 hektar per verk.»

NyTeknik 21.01.15.