14. jan, 2015

Ekstrem kulde kan stoppe olje i nord

www.dn.no

Dagens materialer er ikke gode nok til oljeboring lengst nord i Barentshavet. – Det kan stanse flere norske oljeprosjekter i nord, sier seniorforsker Odd M. Akselsen i Sintef.

Forskningsprosjektet Arctic Materials ved Sintef tester ut bruddstyrken for materialer ned mot minus 60 grader for petroleumsvirksomhet i Arktis. Prosjektet går fra 2008 til 2017, koster 100 millioner kroner og skal utarbeide retningslinjer for hele bransjen.

Dagens Næringsliv 13.01.15.