19. nov, 2014

Kombikraftwerk 2: Forskning nettstabilitet og sikkerhet - fornybar energi

www.tu.no

I tre år har forskningsprosjektet Kombikraftwerk 2 forsket på nettstabilitet og sikkerhet i en situasjon der all strømmen kommer fra fornybare kilder.

Prosjektet, ledet av forskningsinstituttet Fraunhofer IWES, tok utgangspunkt i et framtidsscenario hvor 53 prosent av kraften kommer fra vind og 20 prosent fra solen. 10 prosent skulle komme fra bioenergi og resten fra vannkraft og geotermiske kraftverk.

Dette scenarioet ble koblet sammen med værdata og forbrukstall, slik at det ble dannet et bilde av kraftproduksjon og kraftoverføring for hver av årets 8760 timer.

TU: 04.11.14.