17. nov, 2014

Nytt verktøy finner optimal balanse mellom energiutbytte og støy

www.ecofys.com

Landbaserte vindkraftverk: Nytt verktøy finner optimal balanse mellom energiutbytte og støy

«Et nytt verktøy gjør det mulig for utviklere av landbasert vindkraft å identifisere den beste måten for maksimal energiproduksjon som samtidig samsvarer fullt ut med støybegrensninger. En av utfordringene vindkraftutviklere på land står overfor, er å optimalisere deres «business case», og samtidig oppfylle alle retningslinjer/lovkrav for å beskytte de som bor i nærheten. Støylovgivningen utgjør ofte den mest kritiske begrensningen for et vindkraftverk, og kan bety at enkelte vindturbintyper er upassende for et område, eller at turbinens effekt må innskrenkes.
For å styre denne avveiningen mellom lønnsomhet i prosjektene og støyutslipp, kan flere variabler være innstilt, i likhet med utvalget av roligere, men ofte dyrere vindturbiner, noe som reduserer effekt og rotasjonshastighet på nettene, eller anvende fysisk bladtillegg (?) som hjelper å redusere støyen ved kilden. Tilpasset den lokale situasjonen, Ecofys utviklede «støyoptimaliseringsverktøy» hjelper til med å finne den ideelle kombinasjonen av parametere. MATLAB-basert modell er i stand til å simulere mer enn 10.000 støyreduksjon-strategier for å identifisere den med høyest energiproduksjon i full overensstemmelse med støybegrensninger.»

Ecofys: Nyheter 13.11.14.