28. sep, 2014

Vil forlenge levetiden for vindturbiner

www.vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt 24. september 2014

DNV GL går i spissen for et samlet industriprosjekt som skal se på muligheten til å øke levetiden på glidelagre i vindturbinene, noe som skal kunne øke levetid og pålitelighet i turbinene.

Målet er å finne løsninger i fellesskap som vil gi mer holdbare lagre som igjen vil redusere både drifts- og vedlikeholdskostnadene.