6. jun, 2014

4 forskningsprosjekter innenfor bæredyktig energi og miljø.

4 av 14 forskningsprosjekter innenfor bæredyktig energi og miljø som er tildelt midler fra Det Strategiske Forskningsråd ved årskiftet:

 

Nye modeller og teknikker skal gøre havvindmøller billigere og bedre

Mathias Stolpe, ph.d. og seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vindenergi, får 21,6 mio. kr. til forskning i bedre design af fundamenter til havvindmøller.

Hvis man placerer havmølleparker på dybt vand langt væk fra kystlinjen, giver det færre støj- og synsmæssige gener. Samtidig er der mere vind, og energiudbyttet bliver på den måde større. Men det kræver særlige konstruktioner af fundamentet til havvindmøllerne, og det skal projektet ABYSS forske i.

 

Tværfaglig forskning og brugerinddragelse skal foregribe lokale konflikter ved opsætning af vindmøller

Kristian Borch, ph.d. og seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, Innovationssystemer og Fremsyn, får 19,9 mio. kr. til tværfaglig forskning i lokale konflikter ved opsætning af vindmøller.

Vindmølleprojekter udløser ofte lokale konflikter. I projektet Wind2025 vil forskerne forsøge at udvikle en metode til at analysere de lokale konflikter omkring vindmøller og dermed opnå en bedre forståelse og et bedre beslutningsgrundlag for opsætning af møller.

 

Nye målemetoder skal gøre vindmøller mere effektive og give billigere vedvarende energi

Rozenn Wagner, ph.d. og forsker ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vindenergi, får 13,8 mio. kr. til forskning i bedre målemetoder af vindforhold og vindmøllers placering.

Når man placerer nye vindmøller, baserer man ofte placeringen på måling af vindforhold, som ligger et stykke væk fra det sted, hvor man vil sætte vindmøllen op. I projektet UniTTe vil man udvikle metoder, hvor man med brug af en særlig laser-teknologi med stor nøjagtighed kan måle vindforhold umiddelbart foran vindmøllen i alle terræner. Det vil gøre vindmøller mere effektive, minimere økonomiske risici og i sidste ende give billigere elektricitet.

 

Hydrauliske gear skal muliggøre større og mere effektive vindmøller

Torben Ole Andersen, professor ved Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik, får 19,2 mio. kr. til forskning i hydrauliske gear til vindmøller.

Vindmøller bliver stadig mere effektive med møller på op til 5 Mega Watt. Elektriciteten producerer oftest gennem en generator drevet af et mekanisk gear. Men den eksisterende teknologi er drevet til kanten. Derfor vil projektet HyDrive udvikle en alternativ teknologi, der kan klare de stigende krav.

 

Kilde: www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe  17. desember 2013.