Kveldssol på Ulvsjøfjellet. Foto: Jon Kåre Myrene.