Kveldssol på Halvorsberget. Foto: Jon Kåre Myrene.